Ikec Hoorn Trigoon

Samen voor het kind

sbo-palet-klaslokaal.jpg

Samen voor het kind,
met één sterke pedagogische basis.

Wij zijn Ikec: het Integraal Kind- en Expertisecentrum.

 -  Corona - Mag mijn kind naar school en opvang of niet?

Het IKEC volgt de richtlijnen van het RIVM, die steeds up to date worden gehouden.  Download hier een handig hulpmiddel om te bepalen of uw kind naar school mag of niet.De partners van het IKEC, het Integraal Kind- en Expertisecentrum, zorgen er preventief voor dat alle kinderen van 0-12 jaar zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs, ontwikkelingsstimulering, kinderopvang en zorg krijgen. Ook extra zorg, die recht doet aan verschillen tussen kinderen. En dat allemaal vanuit een solide pedagogische en didactische basis die een integrale aanpak mogelijk maakt. IKEC brengt ondersteuning, begeleiding en expertise op de reguliere voorziening, voor de professionals, in de groep en voor het individuele kind. Ook werken de IKEC-experts samen met het gebiedsteam. Zo betrekken zij ook ouders en omgeving bij de zorg voor de kinderen.

Het IKEC

We gaan een integraal kindcentrum bouwen.
Veranderingen zoals Passend Onderwijs, transitie Jeugdzorg, maar ook invoering van de Wet Werk en Zekerheid, focus op integratie van onderwijs en zorg en ideeën die er bestaan rond integratie van SO, SBO en BAO hebben er in Hoorn voor gezorgd dat een aantal partners binnen dat spectrum met elkaar om tafel ging vanuit de idee: "als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg." Binnen de organisaties was namelijk duidelijk dat voortgaan op dezelfde weg geen oplossingen ging bieden voor de complexe problemen en vraagstukken die door de ontwikkelingen waren/gingen ontstaan. En dat verregaande samenwerking met verschillende belanghebbenden in de verschillende domeinen stukjes van de oplossingspuzzel zou kunnen opleveren.

sbo-palet-schooltuin.jpg?>