Ikec Hoorn Trigoon

Omgaan met privacy

IKEC en privacy

Het IKEC voldoet aan de eisen die door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gesteld en gaat zorgvuldig met álle vertrouwelijke informatie om: digitaal en op papier.

Zorgvuldig en veilig

Tussen het bestuur van de school en alle leveranciers van software waarin persoonsgegevens worden gebruikt zijn de wettelijk vereiste verwerkersovereenkomsten gesloten.

We gaan ook correct om met eventuele audio- en filmopnamen die wij in het kader van begeleiding en professionalisering maken.

Op verschillende momenten worden er foto’s gemaakt op school. Op schoolreisje bijvoorbeeld, of tijdens leuke lessen. Aan het begin van elk jaar wordt aan u schriftelijk toestemming gevraagd om foto’s te mogen gebruiken op onze website, in ons ouderportaal (Basisonline) of bijvoorbeeld in de schoolgids. Als de toestemmingsformulieren niet zijn ondertekend wordt er niets geplaatst. Ook moet u toestemming geven als u wilt dat uw kind op de groepsfoto van de klas komt te staan.

Ook al doen wij ons best om ieders recht op privacy te bewaken, mensen van buiten de school kunnen ook foto’s maken, zodra leerlingen zich in openbare ruimten bevinden. Hierbij kunt u denken aan het tripje naar de speeltuin, de excursie naar het Zuiderzeemuseum of het schoolreisje, maar ook het schoolplein. De school kan hier niet veel aan doen behalve vragen of diegene de privacy van de leerlingen wil respecteren. School is hiervoor dan ook niet aansprakelijk. 

Ook leerkrachten waarderen het zeer wanneer toestemming wordt gevraagd om hen te fotograferen of te filmen. Plaatsen op social media wordt zeker niet gewaardeerd.

Dossiers
Allerlei documenten krijgen een plaats in het (digitaal)leerlingendossier. Het dossier valt onder de verantwoording van de directie en wordt beheerd in overeenstemming met de eisen die de Algemene Gegevens Verordening (AVG) van 25 mei 2018 daaraan stelt.

De onderwijsinformatie van leerlingen wordt bewaard tot twee jaar na hun vertrek. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld dyslexieverklaringen en dergelijke! De NAW-gegevens, aan de hand waarvan de bekostiging wordt vastgesteld, wordt bewaard tot vijf jaar na het vertrek van de leerling. Na afloop van de bewaartermijnen wordt de informatie vernietigd.