Ikec Hoorn Trigoon

Stichting leergeld

Leergeld Westfriesland

Bijdrage aan activiteiten voor leerlingen.

Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen.

Dit voor de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen die vanwege gebrek aan financiële middelen, niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.

Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging of het verstrekken van een fiets. Leergeld biedt deze kinderen daarmee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. 

Wie komen in aanmerking?

Beroep doen op Leergeld
Ouders of verzorgers kunnen een beroep doen op hulp van Leergeld als zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen omdat zij aantoonbaar een inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. Ook gezinnen die moeten rondkomen van leefgeld, omdat zij in een schuldhulpverleningstraject zitten, kunnen een beroep doen op Leergeld.