Ikec Hoorn Trigoon

Missie en visie

Samen voor het kind,
met één sterke pedagogische basis.

De partners van het IKEC, het Integraal Kind- en Expertisecentrum, zorgen er preventief voor dat alle kinderen van 0-12 jaar zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs, ontwikkelingsstimulering, kinderopvang en zorg krijgen.

ikec-visie-missie1.jpg?>

Preventie

Extra zorg, die recht doet aan verschillen tussen kinderen
En dat allemaal vanuit een solide pedagogische en didactische basis die een integrale aanpak mogelijk maakt. IKEC brengt ondersteuning, begeleiding en expertise op de reguliere voorziening, voor de professionals, in de groep en voor het individuele kind. Ook werken de IKEC-experts samen met het gebiedsteam. Zo betrekken zij ook ouders en omgeving bij de zorg voor de kinderen.

ikec-schoolklimaat1.jpg?>

Inclusief door integrale arrangementen

Er is een relatief kleine groep kinderen die op basis van hun ontwikkel- en leerbehoefte (tijdelijk) baat hebben bij extra specifieke ondersteuning op een speciale voorziening.
Het IKEC biedt maatwerk en een integrale aanpak van kinderopvang, zorg en onderwijs, gebaseerd op het plan dat specifiek aansluit bij de ontwikkelbehoefte van het kind. Het streven is een terugkeer naar het reguliere onderwijs, reguliere opvang, peutergroepen of bij de ouders thuis. Altijd staat het kind centraal. Op het IKEC wordt extra begeleiding, onderwijs en ontwikkelingsstimulering gegeven; zo lang als nodig.

ikec-visie-missie3.jpg?>

Terugleiden en deelname aan samenleving

Het IKEC heeft als doel zoveel mogelijk kinderen thuisnabij onderwijs, ontwikkelingsstimulering, opvang en zorg te bieden in een omgeving die voor hen veilig is.
Wanneer de kinderen terugkeren naar de reguliere voorziening of wanneer ouders zelf weer in staat zijn hun kind te begeleiden, zorgt het expertiseteam van het IKEC voor ondersteuning en begeleiding op de locatie of thuis. Ook stimuleren de professionals van het IKEC dat alle kinderen deel (blijven) uitmaken van de samenleving. Of ze nu op het IKEC zitten of naar een reguliere voorziening toe gaan.