Ikec Hoorn Trigoon

Onderwijs

Hoe wordt het onderwijs voor mijn kind georganiseerd?

Het onderwijs op het IKEC is verdeeld in domeinen. Hierover later meer...

Groepsindeling

De leerlingen worden binnen de domeinen ingedeeld in groepen.
Bij de groepsindeling wordt zorgvuldig gekeken naar leeftijd, onderwijsbehoefte en dynamiek; oftewel: wie past goed bij wie en hoe bieden we, naast goed onderwijs, de meeste kans op een prettige sociale omgeving.   

De groepsleerkracht

De groepsleerkracht draagt de verantwoording voor de groep.
Alle groepsleerkrachten zijn geschoold in het verzorgen van onderwijsaanbod voor zeer moeilijk lerende kinderen. Zij zijn het aanspreekpunt van de ouders/verzorgers van onze leerlingen. De groepsleerkrachten worden ondersteund door domeinassistenten en stagiaires van relevante opleidingen.  

De domeinassistent

De domeinassistenten hebben een onderwijsondersteunende, verzorgende en huishoudelijke taak.
Domeinassistenten hebben een relevante opleiding en zijn daarnaast gecertificeerd om voorbehouden medische handelingen te mogen uitvoeren, zoals bijvoorbeeld bloedsuikergehaltecontrole en insuline toedienen. 

Ondersteuning - de groepscoach

De groepscoach is als een coach voor de leerkrachten.
Hij of zij begeleidt de leerkrachten bij het omgaan met de leerlingen en de organisatie van de klas. Ook ondersteunt de groepscoach de leerkrachten bij het  maken en werken met individuele en kortdurende handelingsplannen, neemt deel aan de groepsbespreking en denkt mee over nieuwe methodes en werkwijzen. De groepscoach is de link naar ons ondersteuningsteam. 

Ondersteuningsteam

Alle scholen voor speciaal (basis) onderwijs hebben een ondersteuningsteam (OT).
Op onze school maken de teamleider, de groepscoach, de schoolarts, de maatschappelijk deskundige, de psycholoog en de orthopedagoog daar deel van uit. Tijdens de besprekingen van het OT worden vragen en problemen vanuit de leerlingbespreking besproken en worden oplossingen  bedacht. 

Psycholoog

De psycholoog doet psychologisch onderzoek bij de leerlingen en maakt daar een onderzoeksverslag van.
Een vraag om een psychologisch onderzoek kan vanuit de leerlingbespreking naar voren komen of kan door ouders gesteld worden. De psycholoog is daarnaast de routebegeleider voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverlaring (TLV) voor het onderwijs voor zeer moeilijk lerenden (ZML) 

Orthopedagoog

De orthopedagoog volgt de ontwikkeling van alle leerlingen op het IKEC.
Zij observeert de leerlingen tijdens de lessen, neemt deel aan de leerlingbesprekingen en overlegt regelmatig met de groepscoach en het management over de kwaliteit van het onderwijs en de leerlingenzorg op school. De orthopedagoog adviseert de leerkrachten, schrijft onderwijskundige rapporten ten behoeve van de herindicatie en doet onderzoek naar leervorderingen bij leeringen. Voor nieuwe leerlingen schrijft de orthopedagoog een startdocument. 

Schoolmaatschappelijk werk

Ouders en leerlingen kunnen met al hun vragen bij de schoolmatschappelijk werker terecht.
Een vraag kan op veel gebieden liggen. Bijvoorbeeld als het thuis niet lekker loopt, als u voorzieningen of zorg wilt aanvragen, of als u vragen hebt over de toekomst van uw kind. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Maaike Dikstaal: maaike.dikstaal@trigoon.wf. Telefoon: 06-44885737. Daarnaast wordt samengewerkt met externe specialisten, die hun werk doen binnen de school. Bijvoorbeeld de logopedist, de jeugdarts en de fysiotherapeut