Ikec Hoorn Trigoon

Veiligheid

Communicatie

Binnen het IKEC Hoorn zijn de ouders/verzorgers een belangrijk samenwerkingspartner.

Hiernaast werken we integraal.
Dit betekent dat er overleg en samenwerking is met verschillende ketenpartners.

Deze ketenpartners zijn:
• Jeugdhulp
• Kinderopvang
• Logopedie
• Fysiotherapie
 
Deze ketenpartners hebben collegiaal overleg en wisselen informatie uit in het belang van de ontwikkeling van uw kind. Uiteraard wordt dit met u afgestemd.

U geeft toestemming voor uitwisseling van informatie bij het ondertekenen van het inschrijfformulier bij aanmelding.
 
Er kan gewerkt worden met een onderwijs-zorgarrangement.
Dit betekent dat onderwijs en jeugdhulp een gezamenlijk programma aanbieden.
Voor de inzet van jeugdhulp vragen we altijd vooraf uw toestemming.