Ikec Hoorn Trigoon

Naar school en terug

Leerlingenvervoer

Als u verder dan zes kilometer van school woont, en ook in sommige andere gevallen, kunt u een beroep doen op georganiseerd leerlingenvervoer.

Als u hiervoor in aanmerking komt wordt dit aangevraagd door school bij de gemeente.

De gemeente vraagt u als ouders ook een formulier in te vullen.
De school heeft een adviserende stem, maar de gemeente beslist. Immers, de gemeente betaalt het vervoer. De gemeente kan u een eigen bijdrage vragen; als er sprake is van een diagnose bij uw kind kunt u vrijstelling daarvan krijgen.

Het IKEC is niet verantwoordelijk voor het busvervoer. Wanneer uw kind niet meegaat, bijvoorbeeld bij ziekte, moet u zelf ziek EN OOK WEER BETER melden! Melden bij de chauffeur is NIET voldoende! 

Het IKEC is niet verantwoordelijk voor het busvervoer.

Wanneer uw kind niet meegaat, bijvoorbeeld bij ziekte, moet u zelf ziek EN OOK WEER BETER melden! Melden bij de chauffeur is NIET voldoende!

U kunt uw kind ziek melden via de app (ritinformatie-app). Kunt u de app niet downloaden op uw telefoon (alleen beschikbaar voor Android en iOS) dan kunt u altijd via uw computer/laptop/tablet op www.mobiliteitsnet.nl inloggen en daar uw kind ziek- of betermelden. De inloggegevens die u ontvangt van doelgroepenvervoer kunt u voor beide gebruiken.

Mocht u geen mobiele telefoon en computer/laptop/tablet bezitten: de vervoerder kan gebeld worden tussen 6:30 – 8:00 uur en 17:00 – 18:00 uur. De planner geeft de ziekmelding door aan de chauffeur.

Tussen 9.00 uur en 14.00 uur belt u met de afdeling doelgroepenvervoer WF in Hoorn, 0229-252200 of u mailt naar doelgroepenvervoerwf@hoorn.nl. (dit doet u alleen als u de app of de computer/laptop/tablet niet gebruiken kan).

Bij langdurige afwezigheid van uw zoon/dochter in het vervoer (méér dan 1 week) mailt u óók naar de afdeling doelgroepenvervoer WF in Hoorn.