Ikec Hoorn Trigoon

Naar school en terug

Leerlingenvervoer

Ouders/verzorgers vragen zelf leerlingenvervoer aan bij de gemeente waarin de leerling woont of verblijft. Als u verder dan zes kilometer van school woont, kunt u een aanvraag voor een bekostiging voor leerlingenvervoer aanvragen bij de gemeente (via de website) waarin uw kind woont of verblijft. De (huidige) school kan hierbij, als de gemeente dit vraagt, een vervoersadvies afgeven.


Welke voorzieningen er zijn in het leerlingenvervoer leest u in onderstaande folder.
Informatieboekje taxivervoer 2024

Als u hiervoor in aanmerking komt wordt dit aangevraagd door school bij de gemeente.

De gemeente vraagt u als ouders ook een formulier in te vullen.
De school heeft een adviserende stem, maar de gemeente beslist. Immers, de gemeente betaalt het vervoer. De gemeente kan u een eigen bijdrage vragen; als er sprake is van een diagnose bij uw kind kunt u vrijstelling daarvan krijgen.

Het IKEC is niet verantwoordelijk voor het busvervoer. Wanneer uw kind niet meegaat, bijvoorbeeld bij ziekte, moet u zelf ziek EN OOK WEER BETER melden! Melden bij de chauffeur is NIET voldoende!