Ikec Hoorn Trigoon

Kinderopvang

IKEC | BSO

Speciaal onderwijs, zorg en kinderopvang, alles op één plek. Dat is het ideaal voor kinderen, ouders én professionals die intensief samenwerken. Het kan bij het Integraal Kind en Expertise Centrum Jonge Kind (IKEC).

Buitenschoolse opvang

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG  IKEC Hoorn biedt voor- en naschoolse opvang voor kinderen van 2 tot 13 jaar. IKEC Hoorn werkt samen met Stichting Kinderopvang West-Friesland. Er wordt gewerkt met een gezamenlijke visie van het IKEC op het leren en de ontwikkeling van de kinderen. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een gevarieerd en uitdagend aanbod aan activiteiten. De thema’s sluiten aan bij de thema’s waar de kinderen op school mee werken. Voorop staat dat kinderen in hun vrije tijd samen kunnen spelen en ontspannen. Kinderen die op locatie IKEC Scheerder zitten maken gebruik van de opvang op deze locatie. De kinderen die op locatie Eikstraat, Abbingstraat, Wilhelminalaan en Tweeboomlaan zitten, maken gebruik van de opvang op locatie Wilhelminalaan.

OPVANG IN DE SCHOOLVAKANTIES  In de schoolvakanties biedt IKEC Hoorn vakantieopvang. De vakantieopvang vindt plaats op de locatie waar het kind altijd naar toe gaat. In de vakanties staat steeds een ander thema centraal.

STUDIEDAGEN  Op het IKEC worden jaarlijks een viertal studiedagen georganiseerd. Deze zijn voor alle medewerkers. Dit betekent dat de opvang op die dag ook gesloten is. Deze uren worden dan ook niet in rekening gebracht. Voor meer informatie neem contact op met de pedagogisch medewerkers van de locatie.

VASTE DAGINDELING  Onze ruimtes zijn zo ingericht dat kinderen op een leuke, gestructureerde en zinvolle manier hun vrije tijd besteden. Structuur maakt het voor de kinderen voorspelbaar waardoor het kind zich veilig voelt in de omgeving. Het benadrukken van de goede kwaliteiten en positieve benadering vergroot de sociale en emotionele vaardigheden van de kinderen.
We houden een vast ritme van de dag aan. Na schooltijd worden de kinderen gebracht door de medewerkers van het IKEC. Daarna drinken en eten we samen in de basisgroep. Tussen 16.00-17.00 uur worden er activiteiten aangeboden, die samen met de kinderen zijn bepaald. De kinderen kunnen kiezen tussen verschillende sport- en spelactiviteiten, creatieve activiteiten, koken of tuinieren.

‘Liefde en grenzen maakt van kinderen mooie mensen’.

OPENINGSTIJDEN  De opvang is geopend van 07.00 tot 18.00.

CONTACT EN INSCHRIJVEN  De inschrijving, plaatsing en betaling van de opvang verlopen via Stichting Kinderopvang West-Friesland. U schrijft uw kind in en ontvangt een plaatsingsovereenkomst. Stichting Kinderopvang West-Friesland brengt maandelijks de kosten voor opvang bij u in rekening. Deze kosten zijn afhankelijk van het aantal dagen en het opvangpakket dat u afneemt. Klik hier om de tarieven te zien en uw kind aan te melden.

IKEC Scheerder (2 – 7 jaar) 06-82 39 57 36
ikecscheerderkinderopvangwestfriesland.nl

IKEC Wilhelminalaan (7-12 jaar) 06-44 62 63 52
ikecwilhelminalaan@kinderopvangwestfriesland.nl


Documenten:
Inspectierapport BSO WHL nov 2022
Inspectierapport BSO WHL nov 2023
Inspectierapport BSO Scheerder juli 2023
Inspectierapport BSO Scheerder sept 2023