Ikec Hoorn Trigoon

Ouderraad

Ouderraad

De hulp van ouders is onontbeerlijk in het IKEC. Wij maken graag gebruik van uw inzet bij allerlei activiteiten.

Ouders spelen een cruciale rol.

De ouderraad biedt de mogelijkheid aan ouders om zich verbonden te blijven voelen met de school van hun kind én contact te maken met andere ouders.
Het is immers bij ons toch minder vanzelfsprekend om even binnen te lopen en elkaar te ontmoeten dan bij de basisschool om de hoek! Als u lid wilt worden van de ouderraad kunt u zich aanmelden, zodra er een vacature is. Dit wordt bekendgemaakt via Basisonline. Als er meer aanmeldingen dan vacatures zijn mogen alle ouders stemmen.

Wat kan er bijvoorbeeld gevraagd worden?

Deze lijst kan per jaar anders zijn, afhankelijk van behoeften en mogelijkheden.
• Organiseren van de jaarvergadering met uitgaven en activiteitenverslag
• Versieren van school voor het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest
• Helpen bij speciale festiviteiten
• Helpen op klankbordavonden en koffieochtenden (gastheer/gastvrouw)
• Werven van aanvullende hulpouders
• Vragen van “nieuwe” ouders beantwoorden vanuit ouderperspectief

De ouderraad vergadert regelmatig. Tenminste één lid van het team neemt deel aan de vergaderingen. Wilt u er een keertje bij zijn? Neem dan even contact op met oudervereniging@ikec-hoorn.nl
U kunt zich ook incidenteel opgeven als hulpouder bij diverse evenementen.
Als uw hulp nodig is verschijnt er een oproep via Basisonline.

Vrijwillige ouderbijdrage

De activiteiten van de oudervereniging mogen niet uit het schoolbudget worden betaald.
Daarom wordt van de ouders een ouderbijdrage gevraagd. Deze bijdrage is vrijwillig. Maar als teveel ouders de bijdrage niet betalen, kan een aantal activiteiten geen doorgaan meer vinden en dat zou jammer zijn.
De kosten van de schoolreisjes en/of het kamp worden apart in rekening gebracht.

In het schooljaar 2020-2021 is de ouderbijdrage voor de ouderraad € 25,00. Voor kinderen die in een eindgroepen zitten of in een combinatieklas met een eindgroep is de ouderbijdrage € 30,-. Aan het begin van elk schooljaar verstuurt de ouderraad een verzoek tot betaling van de ouderbijdrage. Mocht dit een probleem voor u zijn dan behoort een betalingsregeling tot de mogelijkheden.

Ook kunt u kijken of Stichting Leergeld voor u van toepassing is. Klikt u hier voor meer informatie. Ook bestaat de optie om in termijnen te betalen. 
Het bankrekeningnummer van de ouderraad is: Stichting Trigoon
NL44RABO0322974828