Ikec Hoorn Trigoon

Ondersteuning in BAO

Ondersteuning in de basisscholen.

Onze collega’s zijn niet alleen werkzaam op onze eigen scholen, maar zetten zich ook in voor ondersteuning van leerlingen en leerkrachten op de basisscholen en peuterspeelzalen.
Dit noemen we het Inclusieteam.

ikec-ondersteuning1.jpg?>

Inclusieteam

In het inclusieteam zijn specialisten uit alle Trigoonscholen werkzaam, maar ook vanuit de Jeugdzorg.
En dat allemaal vanuit een solide pedagogische en didactische basis die een integrale aanpak mogelijk maakt. IKEC brengt ondersteuning, begeleiding en expertise op de reguliere voorziening, voor de professionals, in de groep en voor het individuele kind. Ook werken de IKEC-experts samen met het gebiedsteam. Zo betrekken zij ook ouders en omgeving bij de zorg voor de kinderen.

ikec-ondersteuning2.jpg?>

Doel van dit inclusieteam:

- Scholen, opvanglocaties en peutergroepen zoveel mogelijk ondersteunen en coachen; waardoor kinderen zo lang als mogelijk is, op hun eigen school kunnen blijven.
- Hiermee voorkomen dat kinderen naar speciale scholen moeten, die vaak verder van huis zijn.
- snelle hulp/ondersteuning bieden in de praktijk
- Samenwerking bevorderen tussen (speciale) scholen - opvang en zorg, waardoor de expertise integraal wordt ingezet en elkaar gaat versterken.

De inzet van het inclusieteam wordt gefinancierd door:
- Gemeente: inzet van preventieve jeugdzorgwerkers;
- Samenwerkingsverband de Westfriese Knoop;
- het IKEC;
- diverse basisscholen

Voordelen:
- Een leerling met een hulpvraag wordt snel en effectief geholpen;
- De medeleerlingen profiteren mee van deze begeleiding;
- de leerkracht weet zich zekerder van zijn/haar kunnen en kan andere kinderen zelf helpen

Het inclusieteam wordt regelmatig geëvalueerd.