Ikec Hoorn Trigoon

Groepen

De leerlingen worden ingedeeld in groepen.

Er wordt zorgvuldig gekeken naar leeftijd, onderwijsbehoefte en dynamiek, oftewel: wie past goed bij wie en hoe bieden we, naast goed onderwijs, de meeste kans op een prettige sociale omgeving.

ikec-groepen1.jpg?>

De groepsleerkrachten

Allereerst de groepsleerkracht. Die draagt de verantwoording.
De groepsleerkrachten zijn allemaal geschoold in het verzorgen van onderwijsaanbod voor zeer moeilijk lerende kinderen. Zij zijn het aanspreekpunt van de ouders/verzorgers van de leerlingen. De groepsleerkrachten worden bijgestaan door domeinassistenten en stagiaires.

ikec-groepen2.jpg?>

De domeinassistent

De domeinassistent hebben een onderwijsondersteunende, verzorgende en huishoudelijke taak.
Domeinassistent zijn gecertificeerd om voorbehouden medische handelingen te mogen uitvoeren, zoals bijvoorbeeld bloedsuikergehaltecontrole en insuline prikken.