Ikec Hoorn Trigoon

Klachtenprocedure

Wij hopen op een goede samenwerking met u.

Soms gaat er toch iets mis en ontstaat er een klacht.
Wij hanteren dan de klachtenregeling van ons bestuur.

ikec-klachten1.jpg?>

Klachtenformulier

U kunt uw klacht doorgeven middels het formulier.
Klik op de download-link om de PDF te downloaden en te gebruiken voor uw klacht.
Download PDF