Ikec Hoorn Trigoon

Ontwikkelingen

We blijven bezig

Ikec Hoorn blijft zich ontwikkelen en specialiseren.

ikec-ontwikkeling1.jpg?>

September 2019

En op 1 augustus is het dan zover.
De bedoeling was dat we op locatie Scheerder nog wat door konden groeien en daarvandaan dan de stap naar het nieuwe gebouw zouden kunnen maken. Helaas bleek de werkelijkheid weerbarstiger. Het gebouw was er nog niet en inmiddels barstte locatie Scheerder uit haar voegen. We ontkwamen er niet aan om het IKEC uit te breiden in een van onze eigen gebouwen.

Dat werd locatie Eikstraat (Het voormalige gebouw van de onderbouw van SO De Eenhoorn). Inmiddels hadden we het IKEC in domeinen verdeeld en startten we op locatie Eikstraat met domein 3 (kinderen in de leeftijd van ongeveer 6 tot 9 jaar). De locatie Scheerder werd omgedoopt tot domein 1 en 2. Domein 1 voor de nog op te zetten kinderopvang tot en met 4 jaar. Domein 2 voor de kinderen in de kleuterleeftijd.

Daarmee ontstond een volledig nieuwe dynamiek in het IKEC. Het liep allemaal over meer schijven en de ene collega was niet altijd goed op de hoogte van wat de andere collega deed. Doordat al die aparte scholen en instellingen nog door hun eigen directeur werden aangestuurd werd het allemaal best complex. Tijd dus voor de start van het IKEC. Niet wachten tot aan het nieuwe gebouw, maar nu doorpakken. Op die manier konden we het allemaal een stuk efficiënter aanpakken. Geen dubbel werk meer, geen dingen die blijven liggen, gemakkelijker werken met de software en de leerkracht hebben dan ook administratief eindelijk hun hele groep in één systeem.

ikec-ontwikkeling2.jpg?>

Augustus 2020

En op 1 augustus is het dan zover.
SBO De Wissel en SBO de Piramide fuseren met elkaar en het IKEC kent onder haar centrum-directeur Leen Koole een officiële start. De voorbereiding van die overstap vindt plaats op een gek moment; namelijk de coronacrisis. Terwijl de directeuren met hun teams druk bezig zijn met het organiseren van thuisonderwijs, gaat het werken aan de start van het IKEC op 1 augustus gewoon door.

Beslisboom