Ikec Hoorn Trigoon

Naar school en terug

Leerlingenvervoer

Als u verder dan zes kilometer van school woont, en ook in sommige andere gevallen, kunt u een beroep doen op georganiseerd leerlingenvervoer.

ikec-leerlingenvervoer1.jpg?>

Als u hiervoor in aanmerking komt wordt dit aangevraagd door school bij de gemeente.

De gemeente vraagt u als ouders ook een formulier in te vullen.
De school heeft een adviserende stem, maar de gemeente beslist. Immers, de gemeente betaalt het vervoer. De gemeente kan u een eigen bijdrage vragen; als er sprake is van een diagnose bij uw kind kunt u vrijstelling daarvan krijgen.

Het IKEC is niet verantwoordelijk voor het busvervoer. Wanneer uw kind niet meegaat, bijvoorbeeld bij ziekte, moet u zelf ziek EN OOK WEER BETER melden! Melden bij de chauffeur is NIET voldoende!

ikec-leerlingenvervoer2.jpg?>

Het IKEC is niet verantwoordelijk voor het busvervoer.

Wanneer uw kind niet meegaat, bijvoorbeeld bij ziekte, moet u zelf ziek EN OOK WEER BETER melden! Melden bij de chauffeur is NIET voldoende!
U kunt uw kind ziek melden via de app (ritinformatie-app). Kunt u de app niet downloaden op uw telefoon (alleen beschikbaar voor Android en iOS) dan kunt u altijd via uw computer/laptop/tablet opwww.mobiliteitsnet.nl inloggen en daar uw kind ziek- of betermelden. De inloggegevens die u ontvangt van doelgroepenvervoer kunt u voor beide gebruiken.

Mocht u geen mobiele telefoon en computer/laptop/tablet bezitten: de vervoerder kan gebeld worden tussen 6:30 – 8:00 uur en 17:00 – 18:00 uur. De planner geeft de ziekmelding door aan de chauffeur.

Tussen 9.00 uur en 14.00 uur belt u met de afdeling doelgroepenvervoer WF in Hoorn, 0229-252200 of u mailt naar doelgroepenvervoerwf@hoorn.nl. (dit doet u alleen als u de app of de computer/laptop/tablet niet gebruiken kan).

Bij langdurige afwezigheid van uw zoon/dochter in het vervoer (méér dan 1 week) mailt u óók naar de afdeling doelgroepenvervoer WF in Hoorn.