Ikec Hoorn Trigoon

Zorg

Aandacht en zorg in het onderwijs.

Binnen het IKEC is om de groepen heen veel extra zorg.

ikec-zorg1.jpg?>

Allereerst de intern begeleider

De interne begeleider is als een coach voor de leerkrachten.
Hij of zij begeleidt de leerkrachten bij het omgaan met de leerlingen en de organisatie van de klas.
Ook ondersteunt de IB ‘er de leerkrachten bij het maken en werken met individuele en kortdurende handelingsplannen, neemt deel aan de groepsbespreking en denkt mee over nieuwe methodes en werkwijzen. De IB’er is de link naar ons ondersteuningsteam.

ikec-zorg2.jpg?>

Ondersteuningsteam

Alle scholen voor speciaal onderwijs hebben een ondersteuningsteam (OT).
Op onze school maken de teamleider, de IB’er , de schoolarts, de maatschappelijk deskundige, de psycholoog, en de orthopedagoog daar deel van uit.

Tijdens de besprekingen van het OT worden vragen en problemen vanuit de leerlingbespreking besproken en worden oplossingen bedacht.

ikec-zorg3.jpg?>

Psycholoog

De psycholoog doet psychologisch onderzoek bij de leerlingen en maakt daar een onderzoeksverslag van.
Een vraag om een psychologisch onderzoek kan vanuit de leerlingbespreking naar voren komen of kan door ouders gesteld worden.

De psycholoog is daarnaast de routebegeleider voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerenden.

ikec-zorg4.jpg?>

Orthopedagoog

De orthopedagoog volgt de ontwikkeling van alle leerlingen op het IKEC.
Zij observeert de leerlingen tijdens de lessen, neemt deel aan de leerlingbesprekingen en overlegt regelmatig met de interne begeleider en het management over de kwaliteit van het onderwijs en de leerlingenzorg op school.

De orthopedagoog adviseert de leerkrachten, schrijft onderwijskundige rapporten ten behoeve van de herindicatie en doet onderzoek naar leervorderingen bij leerlingen. Voor nieuwe leerlingen schrijft de orthopedagoog een startdocument.

ikec-zorg5.jpg?>

Schoolmaatschappelijk werk

Ouders en leerlingen kunnen met al hun vragen bij de schoolmaatschappelijk werker terecht.
Een vraag kan op veel gebieden liggen, bijvoorbeeld als het thuis niet lekker loopt, als u voorzieningen of zorg wilt aanvragen, of als u vragen hebt over de toekomst van uw kind. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Maaike Dikstaal, maaike.dikstaal@trigoon.wf
Telefoon 06-44885737
Daarnaast wordt samengewerkt met externe specialisten, die hun werk doen binnen de school.
Bijvoorbeeld de Logopedist, de jeugdarts en de Fysiotherapeut.